آماده سازی

بر اساس مکان تور و اطلاعات ارائه شده باید اقدام به پوشیدن لباس‌های مناسب با آب و هوای آن منطقه نمائید. ولی عمدتاً مکان‌های تورها در مناطق کوهستانی واقع شده که نیازمند لباس گرم می باشد.

خودتان و خودتان، هیچ چیزی جز یک لباس برای پوشیدن نیاز ندارید.

 

رزرو

بله! تمامی هزینه‌ حتی در صورت لغو در آخرین لحظه (با وجود پرداخت حق بیمه) به شما پس داده خواهد شد.

با توجه به مشکلاتی که ممکن است در مراحل پرداخت و رفتن به تور وجود داشته باشد، شما باید قبل از اقدام برای رفتن به تور آن را رزرو کرده و پرداخت نمائید تا حضور شما قطعی در نظر گرفته شود.

 

هوا

بله! کیفیت برای ما مهم بوده و تمامی اقدامات لازم را برای تمامی آب و هواها و شرایط پیش بینی نشده لحاظ خواهند شد.

پرداخت

خیر! تمامی هزینه‌های لازم در قیمت تمام شده تورها لحاظ شده اند.

خیر! فقط کد پیگیری یا کد ملی خود را نیاز خواهید داشت.